Thấy Phật trong các giấc mơ biểu hiện của điềm tốt

Mặt khác, là căn lành đối với Tam bảo. Có thể những hạt giống (chủng tử) Phật đã được gieo trồng trong tâm thức của chúng ta ở hiện đời và cả những kiếp trước nữa nên dễ dàng hiện hành qua những giấc mơ.

4

Mỗi lần mơ thấy Phật, hầu hết chúng ta đều cảm nhận thân tâm an lạc, nhẹ nhàng và thanh thản…

Do vậy mơ thấy Phật, hẳn nhiên là điềm lành. Vì đa phần chuyen la là các giấc mơ thường phản ánh rõ nét những hoạt động của tâm thức trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Có thể khi đi chùa, hình ảnh Đức Phật cùng với niềm tôn kính của chúng ta đối với Ngài đã tác động sâu sắc lên tâm thức nên khi ngủ tự tâm vận hành biểu hiện thành những .

Mặt khác, mơ thấy Phật là căn lành đối với Tam bảo. Có thể những hạt giống (chủng tử) Phật đã được gieo trồng trong tâm thức của chúng ta ở hiện đời và cả những kiếp trước nữa nên dễ dàng hiện hành qua những giấc mơ.

Mỗi lần mơ thấy Phật, hầu hết chúng ta đều cảm nhận thân tâm an lạc, nhẹ nhàng và thanh thản.

Các con số liên quan đến giấc mơ: Phật: 57 – 75

Cùng Danh Mục

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *