Giải mã giấc mơ với các con số theo chữ L phù hợp nhất

Lâu đài bị đốt: tương ứng với con số 03 – 87
Lâu đài: tương ứng với con số 82 – 87
1252_P_1451345476677
Lá rụng: tương ứng với con số 51 – 59
Lá thư: tương ứng với con số 75 – 76 – 83
Lá vàng: tương ứng với con số 86 – 48
Lái buôn: tương ứng với con số 32
Làm cổng: tương ứng với con số 56
Làm nhà hộ bạn: tương ứng với con số 07 – 19
Làm tình: tương ứng với con số 19 – 69
Lâu đài bị đốt: tương ứng với con số 03 – 87
Lâu đài: tương ứng với con số 82 – 87
Lấy đàn bà điên: tương ứng với con số 83
Lấy nước trong bể: tương ứng với con số 02 – 07
Lịch bắt cá: tương ứng với con số 21 – 32
Lò sưởi tắt: tương ứng với con số 42 – 47
Lọc dầu: tương ứng với con số 37 – 57 – 97
Lội ao vớt bèo: tương ứng với con số 08 – 18
Lội bì bõm: tương ứng với con số 04 – 09 – 32
Lội ruộng: tương ứng với con số 09 – 90 – 99
Lợn cắn: tương ứng với con số 17 – 71 – 61
Lợn đen nhỏ: tương ứng với con số 38
Lợn nhà: tương ứng với con số 39
Lợn quay: tương ứng với con số 04 – 40
Lớn trắng: tương ứng với con số 74 – 79
Lớp học đông người: tương ứng với con số 81 – 84
Lốp xe đạp: tương ứng với con số 01 – 08
Lửa cháy: tương ứng với con số 07 – 27 – 67 – 87
Lửa đảo: tương ứng với con số 59
Lửa đốt dế mèn: tương ứng với con số 27 – 72
Lúa gạo: tương ứng với con số 08 – 80
Lựu đạn: tương ứng với con số 54 – 46

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *