Giải mã giấc mơ với các con số theo chữ D phù hợp nhất

Đàn bà ghen: tương ứng với con số 09 – 23
Đàn bà khỏa thân: tương ứng với con số 03 – 32
d
Đá bóng: tương ứng với con số 00 – 09 – 08 – 05
Đá lửa: tương ứng với con số 06 – 60
Đái dầm: tương ứng với con số 20 – 60 – 70
Đám cưới: tương ứng với con số 07 – 09 – 75
Đám ma: tương ứng với con số 34 – 35 – 35
Đắm thuyền trong ao: tương ứng với con số 38 – 54
Đàn bà chửa: tương ứng với con số 10 – 82
Đàn bà ghen: tương ứng với con số 09 – 23
Đàn bà khỏa thân: tương ứng với con số 03 – 32
Đàn chó: tương ứng với con số 36 – 63
Đàn kiến: tương ứng với con số 29
Đàn lợn: tương ứng với con số 38 – 49
Đàn ông khỏa thân: tương ứng với con số 15 – 51
Đàn ông ăn mày: tương ứng với con số 04 – 54
Đàn ông chết: tương ứng với con số 06 – 26
Đàn ông ghen: tương ứng với con số 09 – 12 – 31
Đàn trâu: tương ứng với con số 31 – 51
Đánh chết người: tương ứng với con số 45 – 85
Đánh chết rắn: tương ứng với con số 25
Đánh cuộc: tương ứng với con số 27 – 72
Đánh cướp: tương ứng với con số 08 – 84
Đánh đĩ: tương ứng với con số 57 – 75
Đánh ghen: tương ứng với con số 49 – 87
Đánh nhau bằng kiếm: tương ứng với con số 60 – 61
Đánh nhau có vũ khí: tương ứng với con số 3
Đánh nhau đổ máu: tương ứng với con số 00 – 31 – 34 – 75
Đánh nhau ném lựu đạn: tương ứng với con số 67
Đánh nhau: tương ứng với con số 03 – 07 – 59
Đánh răng: tương ứng với con số 67 – 47 – 79
Đánh vợ: tương ứng với con số 52 – 51 – 53
Đào đất: tương ứng với con số 56
Dao găm: tương ứng với con số 07 – 17
Đào giếng: tương ứng với con số 65
Đào móng nhà: tương ứng với con số 47 – 74
Dao phay: tương ứng với con số 85
Dao xây: tương ứng với con số 16 – 61
Dắt bò: tương ứng với con số 2/28/2014
Dắt trâu: tương ứng với con số 29
Dầu hỏa: tương ứng với con số 17 – 71 – 16 – 61
Đầu nhiều chấy: tương ứng với con số 78
Đầu trâu: tương ứng với con số 51 – 71 – 91
Đầu vú: tương ứng với con số 38 – 39 – 84
Dây chuyền vàng: tương ứng với con số 08 – 80
Dậy võ: tương ứng với con số 56 – 06
Dây xích: tương ứng với con số 04 – 46 – 61
Đe dọa: tương ứng với con số 37 – 73 – 78
Đẻ ra cá: tương ứng với con số 00 – 01 – 99 – 94
Đẻ ra mèo: tương ứng với con số 01 – 23 – 62
Dê: tương ứng với con số 56
Đền cổ: tương ứng với con số 46 – 66
Đèn ông sao: tương ứng với con số 44 – 55
Đèn thần: tương ứng với con số 07 – 57 – 75
Đi bộ đội: tương ứng với con số 15 – 53
Đi câu không được cá: tương ứng với con số 23 – 24 – 12
Đi câu: tương ứng với con số 64 – 74 – 24
Đi chơi xuân: tương ứng với con số 19 – 39
Đi đái dắt: tương ứng với con số 98 – 99
Đi đánh được cá: tương ứng với con số 76 – 87 – 78
Đi đổ cứt: tương ứng với con số 15 – 16 – 61
Đi đò dọc: tương ứng với con số 73 – 37 – 32
Đi đò: tương ứng với con số 73 – 04 – 44
Đi du lịch: tương ứng với con số 87
Đi học: tương ứng với con số 17
Đi ỉ chảy: tương ứng với con số 01 – 06
Đi ỉ gặp người: tương ứng với con số 67 – 76
Đi ỉa chảy: tương ứng với con số 1/6/2014
Đi ỉa đông người: tương ứng với con số 08 – 09
Đi ỉa gặp người: tương ứng với con số 67, 76
Đi ỉa: tương ứng với con số 86 – 98
Đi làm: tương ứng với con số 01 – 21 – 26
Đi lễ: tương ứng với con số 12 – 21
Đi mua giầy: tương ứng với con số 56 – 06
Đi phà qua sông: tương ứng với con số 17 – 18
Đi tắm: tương ứng với con số 39 – 93 – 83
Đi tàu: tương ứng với con số 39 – 87 – 78
Đi thi: tương ứng với con số 26
Đi thuyền: tương ứng với con số 23 – 59 – 93 – 39
Đi trên sông: tương ứng với con số 15 – 05
Đi vắng: tương ứng với con số 05 – 20 – 25
Đi về gặp mưa: tương ứng với con số 08 – 70 – 07
Đi xa đánh nhau: tương ứng với con số 93 – 39
Đi xa ngoại tình: tương ứng với con số 23 – 59
Đi xe cúp: tương ứng với con số 85 – 57
Đỉa bám đầy người: tương ứng với con số 28 – 11
Đỉa bán vào chân: tương ứng với con số 29
Đỉa cắn người: tương ứng với con số 58
Địa ngục: tương ứng với con số 12 – 63
Diều hâu: tương ứng với con số 68 – 67
Đình chùa: tương ứng với con số 01 – 40 – 80
Đôi bít tất: tương ứng với con số 96 – 39 – 83
Đôi chim bồ câu: tương ứng với con số 02 – 22
Đôi dép: tương ứng với con số 33 – 81
Đôi giày ba ta: tương ứng với con số 02 – 03
Đòi nợ: tương ứng với con số 53 – 35
Đồi núi: tương ứng với con số 68 – 86 – 81
Đôi vẹt: tương ứng với con số 83 – 87
Đói: tương ứng với con số 13 – 93 – 59
Đom đóm: tương ứng với con số 19 – 59
Dọn nhà vệ sinh: tương ứng với con số 26 – 62
Dông bão: tương ứng với con số 8
Đồng hồ: tương ứng với con số 95 – 58
Đống lửa: tương ứng với con số 08 – 48
Đống rơm: tương ứng với con số 25 – 50 – 27
Đóng thuyền: tương ứng với con số 04 – 44 – 71 – 54
Động trạm của quý của đàn bà: tương ứng với con số 65 – 63
Đốt lò sưởi: tương ứng với con số 03 – 37
Đưa tang: tương ứng với con số 27 – 72
Dùng lửa đốt súc vật: tương ứng với con số 48
Đứng trên mái nhà: tương ứng với con số 46 – 64
Được bạc: tương ứng với con số 82
Được của: tương ứng với con số 53 – 78 – 80
Được thưởng: tương ứng với con số 82 – 32
Được tiền chia hai: tương ứng với con số 05 – 50
Được tiền: tương ứng với con số 08 – 78
Được vàng: tương ứng với con số 01 – 10 – 15 – 75
Đuổi bắt: tương ứng với con số 15 – 57 – 72
Dương vật: tương ứng với con số 21 – 12 – 51

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *