Phương Pháp Giải Mã

Khám phá phương pháp giải đoán ngược lại của những giấc mộng

Tử Phạm đã kết luận đây là một giấc mơ tốt, không phải xấu như hiện tượng đã thấy trong mơ. Trần Sỹ Nguyên, Tiến sỹ triều Minh làm quan Tư châu ở Châu Dịch có viết bộ sách Mộng chiêm dật chỉ. Bộ sách chia làm hai phần: Sáu quyển đầu là phần lý more »

Phương pháp phân tích các hình tượng trong giấc mơ người Việt

Chẳng có sách nào ghi lại kết thúc của câu chuyện xưa để biết phái nào đúng, có điều lập luận của phái phân tích hình tượng có vẻ khoa học và vững chắc hơn. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo Tìm hiểu Phương more »

Tìm hiểu phương pháp giải thích trực tiếp những giấc mơ

Người đoán mộng căn cứ vào lời kể lại cho người nằm mơ liên tưởng đến sự việc của cuộc đời thực hồi dự báo. Vì thực và mơ có mối quan hệ với nhau nên phương pháp giải thích trực tiếp này rất đơn giản. Có những người nằm mơ có thể tự mình more »