Phân Tích Giấc Mộng

Lý luận khoa học về những giấc mơ đầy chính xác nhất

Lúc bấy giờ, những tổ chức chuyên đoán mơ trong triều thực sự là một cơ quan hoạt động khoa học, tuy thô sơ nhưng có nhãn quan tiến bộ, gây được ảnh hưởng tốt trong dân chúng. Các quan được tuyển vào đảm nhiệm công việc này đều có trình độ học vấn,   more »

Hình thức cúng tế để hóa giải những giấc mơ dữ như thế nào?

Sách Chu lễ cho biết: hàng năm vào mùa đông, vương triều Tây chu giao cho vương thất cử hành lễ “Hiến mộng” cho hoàng đế cực kỳ long trọng. Đại lễ được cử hành tại “lễ đường”. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo more »

Cơ sở tư tưởng hình thành nên những giấc mơ của bạn

Các loại tôn sùng như: tôn sùng thiên nhiên, tôn sung các loại động vật, cây cỏ; tôn sùng nhứng hình tượng trừu tượng như ma quỷ, thần thánh, mê tín tiền nhân, phận kiếp, các loại tế lễ, cúng bái bói toán đều là nhứng hình thái ý thức ban đầu của con người more »